A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
    tel. 62 735 55 48
fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

 

Strona główna Europejski Rok Obywateli 2013
Europejski Rok Obywateli 2013
[2012-12-18] Europejski Rok Obywateli 2013

2013 rok został ogłoszony przez Komisję Europejską Europejskim Rokiem Obywateli. Będzie on obchodzony w 20. rocznicę utworzenia obywatelstwa Unii Europejskiej przez Traktat z Maastricht i skupi się na kwestiach praw przysługujących obywatelom UE, związanych z przemieszczaniem i osiedlaniem się w innych krajach unijnych.

 

Prawa te obejmują m.in. podejmowanie studiów za granicą, w tym wymianę studentów w ramach programu Erasmus i uznawanie dyplomów uniwersyteckich, podejmowanie pracy i uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz zakładanie własnej działalności gospodarczej w całej UE.

Podstawowym programem unijnym, który finansuje projekty związane z zagadnieniem obywatelstwa europejskiego jest „Europa dla Obywateli”. W jego ramach można realizować projekty związane ze wzmacnianiem dialogu pomiędzy obywatelami a instytucjami, angażowaniem obywateli w debatę publiczną, podkreślaniem tożsamości europejskiej oraz pielęgnowaniem pamięci o wspólnej historii Europy.

Istnieją również inne programy tematyczne, które zapewniają finansowanie w tej dziedzinie - „Młodzież w działaniu”, „Uczenie się przez całe życie”, „Media”, 7. Program ramowy (Nauka w społeczeństwie), a także granty Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE.  W 2013 r. w ramach powyższych programów opublikowanych zostanie wiele zaproszeń do składania wniosków projektowych.

Informacje na temat naborów w ramach powyższych programów znajdują się w załączniku . Ruszyła już również oficjalna strona Europejskiego Roku Obywateli: http://europa.eu/citizens-2013/.

 

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

 

 


 


Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
 
 
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 55 48
infolinia: 800 6 7 8 9 10 11
europedirect-ostrowwielkopolski@ctiw.pl
stat4u